Školský časopis ZŠ s MŠ Tušická Nová Ves

Európska únia
Jedinečné zoskupenie 27 demokratických štátov Európy, ktoré sa dobrovoľne spojili do politického a ekonomického zoskupenia na dosiahnutie spoločných cieľov, a jednoty v Európe pomocou jednotnej zahranicnej a vnútornej politiky zvrchovaných členských štátov.
Spolocenstvo hodnôt – členské štáty sa zaviazali dodržiavať základné ľudské práva, slobodu, demokraciu a politický pluralizmus.
Spolocenstvo riadené právom – členské štáty preniesli časť svojej národnej suverenity na EÚ. Inštitúcie EÚ vykonávajú svoje úlohy v rámci jasne stanovenej právnej štruktúry.

Spoločenstvo solidarity, v ktorom silnejšie krajiny podporujú slabšie.

Zdroj informácii: www.euroinfo.gov.sk

 
Naspäť Ďalej