Základná škola leží v obci Tušická Nová Ves. Školstvo a vzdelanosť v obci sa datuje už od roku 1462, keď bola v Tušiciach zriadená Ľudová škola, kde chodievali aj žiaci z Tušickej Novej Vsi. V súčasnosti školu navštevuje 186 žiakov.


Kontakt: Tušická Nová Ves 64; 072 02; Tel./fax: 056/6495713

Internetová žiacka knižka
Školský vzdelávací program
Faktúry 2011
Faktúry 2012
Faktúry 2013
Faktúry 2014
Faktúry 2015
Zmluvy 2011
Zmluvy 2012
Zmluvy 2013
Zmluvy 2014
Zmluvy 2015
Výberové konanie
Prieskum trhu - výzva

E-Mail: zjklaonw@stonline.sk