Športové aktivity

Fut. zápas žiakov - Horovce, T.N.Ves

Fut. zápas žiakov - Horovce, T.N.Ves

Fut. zápas žiakov - Horovce, T.N.Ves

Fut. zápas žiakov - Horovce, T.N.Ves

Horovce - športový deň

Horovce - športový deň

Horovce - športový deň

Horovce - športový deň

Horovce - športový deň

Horovce - športový deň

Horovce - športový deň

Horovce - športový deň

Odovzdávanie cien - mladší žiaci

Odovzdávanie cien - mladší žiaci

Stolnotenisový turnaj

Stolnotenisový turnaj

Súťažiaci stolnotenisového turnaja

Súťažiaci stolnotenisového turnaja

Výhercovia stolnotenisového turnaja

Výhercovia stolnotenisového turnaja

 
Naspat foto z aktivít