Krúžky a nepovinné predmety

Ekologická výchova

Ekologická výchova

Futbalový krúžok

Futbalový krúžok

Krúžok anglického jazyka

Krúžok anglického jazyka

Krúžok výpočtovej techniky

Krúžok výpočtovej techniky

Literárno-dramatický krúžok

Literárno-dramatický krúžok

Modelársky krúžok

Modelársky krúžok

Krúžok nemeckého jazyka

Krúžok nemeckého jazyka

Turisticko-ekologický krúžok

Turisticko-ekologický krúžok

Zdravotnícky krúžok

Zdravotnícky krúžok

Športový krúžok

Športový krúžok

 
Naspat foto z aktivít