Kultúrne vystúpenia žiakov

Charitný dom Vojčice

Charitný dom Vojčice

Charitný dom Vojčice

Charitný dom Vojčice

Slávnosť - Úcta k starším

Slávnosť - Úcta k starším

Slávnosť - Úcta k starším

Slávnosť - Úcta k starším

Slávnosť - Úcta k starším

Slávnosť - Úcta k starším

Vystúpenie žiakov na sv.Mikuláša v obci

Vystúpenie žiakov na sv.Mikuláša v obci

Vystúpenie žiakov na sv.Mikuláša v obci

Vystúpenie žiakov na sv.Mikuláša v obci

Vystúpenie žiakov na sv.Mikuláša v obci

Vystúpenie žiakov na sv.Mikuláša v obci

Vystúpenie žiakov na sv.Mikuláša v obci

Vystúpenie žiakov na sv.Mikuláša v obci

Vystúpenie žiakov na sv.Mikuláša v obci

Vystúpenie žiakov na sv.Mikuláša v obci

 
Naspat foto z aktivít