Podujatia školy

Beseda o životnom prostredí s Ing.Suškom

Beseda o životnom prostredí s Ing.Suškom

Beseda o humánnom prístupe k zvieratám s Ing.Bohdanovou

Beseda o humánnom prístupe k zvieratám s Ing.Bohdanovou

DIVADIELKO - Predstavenie Zubaté trampoty

DIVADIELKO - Predstavenie Zubaté trampoty

Environmentálna učebňa - premietanie filmov

Environmentálna učebňa - premietanie filmov

Hviezdoslavov Kubín

Hviezdoslavov Kubín

Návšteva divadla v Košiciach

Návšteva divadla v Košiciach

Návšteva múzea v Michalovciach

Návšteva múzea v Michalovciach

Slávik 2007 - súťaž v speve ľudových piesní

Slávik 2007 - súťaž v speve ľudových piesní

Šaliansky Maťko, 1.stupeň

Šaliansky Maťko, 1.stupeň

Výstava kníh v škole

Výstava kníh v škole

 
Naspat foto z aktivít